نحوه دریافت خسارت و به هم خوردن صحنه تصادف

نحوه دریافت خسارت و به هم خوردن صحنه تصادف
در این مطلب به هم خوردن صحنه تصادف، اقدامات و مدارک لازم برای دریافت خسارت موقع به هم خوردن صحنه تصادف را بررسی می کنیم. در بعضی موارد امکان دارد صحنه تصادف سهوا یا عمدا پیش از بازدید کارشناسان راهنمایی و رانندگی شکل اصلی اش را از دست دهد. کشیدن کروکی اولیه در این موقعیت، ممکن نیست. امکان درخواست بازسازی صحنه تصادف در این حالت توسط طرفین تصادف وجود دارد.

نحوه دریافت خسارت و به هم خوردن صحنه تصادف

در برخی موارد امکان دارد شرایط به نحوی باشد که شهروندان پس از وقوع یک تصادف خسارتی یا جرحی، به طور ناخواسته شرایطی را به وجود بیاورند که باعث ایجاد ترافیک شدید بشوند. حتی امکان دارد این تصادف به تصادف زنجیره ای وحشتناکی تبدیل بشود. در واقع هنوز بسیاری از رانندگان با چگونگی عملکرد مناسب پس از وقوع یک تصادف خسارتی یا جرحی آشنایی ندارند و همین بی اطلاعی موجب می شود راننده ای بی قانون تلقی شوند.
تصادف صحنه به هم خورده
در صورت ترک صحنه حادثه به هر علتی توسط یک یا هر دو طرف حادثه و یا وضعیت و شرایط خودروها به گونه ای تغییر کند که ارزیابی کارشناسی برای افسر پلیس راهنمایی و رانندگی، امکان پذیر نباشد، این تصادف صحنه به هم خورده نامیده می شود. کروکی فرضی در این صورت صحنه به هم خورده نامیده می شود. در این شرایط، براساس اظهارات طرفین، ترسیم کروکی فرضی به شکل فرم یا غیر فرم انجام می شود. 
به هم زدن یا نزدن صحنه تصادف
شرایط هنگام وقوع تصادف، براساس تصادفی که منجربه آسیب جانی و فوت شود، فرق می کند. 
شرایط تصادف خسارتی
بعضی از رانندگان مصرند دلیلی که هنگام تصادف برای به هم نزدن صحنه تصادف می آورند، امکان دارد کارشناس پلیس در تشخیص مقصر اشتباه کند و در نهایت، حقشان ضایع بشود. در حقیقت این موضوع بیانگر این است که از نحوه دریافت خسارت بی اطلاع هستند. 
فیلمبرداری و عکسبرداری از صحنه تصادف
نخستین کاری که زمان خسارت، رانندگان باید انجام دهند این است که هرچه سریع تر خودرو را به طرف راست خیابان یا جاده هدایت کنند و از ایجاد ترافیک و بی نظمی جلوگیری نمایند. به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقشان، آنگاه می توانند از محل حادثه عکس و یا فیلم بگیرند. در صورتی که امکان فیلمبرداری وجود نداشت، بایستی خودروها را از وسط خیابان به حاشیه خیابان یا بزرگراه هدایت کنند. در صورت عدم موافقت با نظر کارشناس پلیس راهور، آنگاه کروکی پلیس را برای بررسی به شورای حل اختلاف می برند و درخواست دوباره کارشناسی می دهند.
تصادفات دارای شرایط قانونی دریافت خسارت بدون کروکی، تا سقف 7 میلیون تومان خسارت بدون نیاز به کروکی و نظر کارشناسی پلیس راهور پرداخت می گردد.
شرایط تصادف جرحی و فوتی
وضع خودروها در تصادفات منجربه جرح و فوت، بایستی به همان صورت حفظ شود و سریعا موضوع به پلیس و اورژانس اطلاع داده شود. در تصادفات جرحی به علت عدم برخورداری از اطلاع دقیق از شرایط جسمانی مصدومان حادثه، بایستی از حرکت دادن فرد مجروح اجتناب کرد.
مراحل رسم کروکی فرضی زمان به هم خوردن صحنه تصادف:
مراجعه به کلانتری و یا پاسگاه محل حادثه برای اعلام تصادف
تنظیم شکایت علیه مقصر حادثه توسط فرد زیان دیده
ارسال تقاضای تنظیم کروکی که به وسیله رئیس کلانتری به قاضی دادگستری داده می شود.
رسم کروکی توسط کارشناس رسمی دادگستری به دستور مقام قضایی
اصل کروکی و مدارک مربوط به (بدنه و ثالث) در صورتی که خسارت مالی است باید به شرکت بیمه تحویل داده شود.
مراجعه به بیمه، مرحله پایانی
پس از رسیدن پلیس و تعیین مقصر، مرحله پایانی مراجعه به بیمه است. خسارت طرف زیان دیده از بیمه شخص ثالث مقصر حادثه پرداخت می شود و مقصر حادثه هم، در صورتی که بیمه بدنه داشته باشد، می تواند خسارت وارده به خودروی خودش را از بیمه بدنه دریافت نماید. 


تاریخ: 1398/5/13دسته بندی مطالب

یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید