میزان خسارت شخص ثالث

انواع و میزان خسارت ثالث
در سال 1398، خسارت بیمه شخص ثالث در سه دسته طبقه بندی شده است که عبارت است از: 
360/000/000 خسارات جانی ثالث تا سقف دیه کامل در ماه حرام می باشد.
270/000/000 خسارات جانی راننده مقصر حادثه تا سقف دیه کامل در ماه عادی می باشد.
خسارات مالی تا سقف پوشش مالی خریداری شده توسط بیمه گذار و براساس مبلغ درج شده در بیمه نامه در اکثر شرکت های بیمه بین 9/000/000 تا 30/000/000تومان می باشد. 

میزان خسارت شخص ثالث

مفهوم خسارت
در حالت کلی خسارت در ارتباط با انسان به معنای  نقص عضو یا در مرحله بالاتر فوت فرد می باشد. 
تلف شدن، کم شدن یا معیوب شدن و از بین رفتن، در ارتباط با اشیا و اموال می باشد. 
برای نمونه در صورت برخورد دو خودرو، یکی از آنها مقصر محسوب می شود. نقص ها و شکستگی ها و آسیب های وارده به خودرو، نوعی خسارت به شمار می رود. 
خسارت مادی و خسارت جانی و بدنی و خسارت معنوی که هر یک را در ادامه بررسی خواهیم کرد.
خسارات پولی (مادی) در بیمه شخص ثالث
آن دسته از خساراتی که به اموال مردم (اشخاص ثالث) مانند: تصادف، خسارت به خودرو ثالث، شکستن شیشه مغازه یا خانه شخص ثالث، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و ... وارد می شود. خسارت بیمه شخص ثالث دارای مصادیق زیادی می باشند. 
خسارات گفته شده سبب زیان مادی شخص ثالث آن وسیله بوده که با پول می توان آن را جبران کرد. خسارتی که به ماشین شخص ثالث واردشده است، از بیمه نامه مقصر حادثه قابل پرداخت می باشد.
خسارات جانی و بدنی
خسارت های جانی و بدنی به خسارت هایی که به بدن و جسم فرد وارد می شود، گفته می شود. فوت و مرگ شخص ثالث هم گونه ای از خسارات جانی می باشد. با توجه به اینکه نمی توان برای جان انسان قیمت تعیین کرد یا ارزش عضوی را مشخص کرد، جبران خسارت فوق یا نقص عضو کار سختی می باشد. به منظور جبران خسارات جانی و بدنی مفهومی تحت عنوان دیه به وجود آمده است که با پرداخت و جبران مالی، قسمت کمی از خسارت واردشده جبران می شود. در صورتی که فرد در یک تصادف، دست یا پایش را از دست بدهد و یا دچار قطع نخاع شود، هر آسیبی که به او برسد، نوعی خسارت جانی محسوب می شود.
خسارت جانی و بدنی در بیمه شخص ثالث به چه معناست؟
دیه ای که مقدار و میزان آن معین نباشد، دیه یا ارش نام دارد. شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزیی یا کلی، موقت یا دائم) یا فوت شخص ثالث به علت حوادث مشمول موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده که خسارت بدنی بیمه شخص ثالث نامیده می شود. 
کلیه هزینه های درمانی و دیه توسط بیمه شخص ثالث خودرو جبران خواهد شد.
مفهوم حادثه در خسارت بیمه شخص ثالث
هر سانحه ناشی از وسایل نقلیه موتوری و محمولات آنها نظیر: تصادم واژگونی، سقوط، انفجار و تصادف یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیر مترقبه می باشد.
وسیله نقلیه موتوری در خسارت بیمه شخص ثالث
تمامی لوازم نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) وصل شده به آن است. 
خسارت بیمه شخص ثالث
مدارک لازم تشکیل پرونده خسارت جانی شخص ثالث (دیه)
اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه، کارت خودرو و کارت ملی راننده.
گزارشات و صورت جلسات نیروی انتظامی
نظریه سازمان پزشکی قانونی
کارت های شناسایی مجروحین و متوفیان (شناسنامه و کارت ملی آنها)
ارائه گواهی انحصار وراثت در حوادث منجر به فوت.
کپی شناسنامه و کارت ملی وراث متوفی یا ذی نفعان دریافت خسارت
گزارش معاینه جسد و جواز دفن و گواهی فوت به همراه شناسنامه باطل شده متوفی، در صورتی که در حادثه زیان دیده فوت کرده باشد.
اوراق بازجویی از مقصر و زیان دیدگان
کروکی تصادف (گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی و یا نظریه کارشناس منتخب مراجع قضایی
آرای دادگاه
خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در حادثه زیان دیده فوت شده باشد.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث
شرایط متفاوت حوادث و زیان های وارده با توجه به شرایط گوناگون، در بخش مالی به چند دسته تقسیم بندی می شود. 
خسارات بیمه شخص ثالث فاقد کروکی
در ادامه با تشکیل پرونده و پرداخت خسارت به بررسی مواردی خواهیم پرداخت:
خسارت بیمه شخص ثالث
قانونی بودن خسارت مالی وارده به وسیله نقلیه  که باید حداکثر تا سقف تعهدات مالی قانونی باشد.
هر دو راننده گواهی نامه مجاز رانندگی با وسیله مورد نظر  را داشته باشند.
حادثه منجر به خسارت مالی باشد نه جانی
سقف خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث معادل حداقل پوشش مالی بیمه نامه است. 
مراجعه طرفین حادثه با خودروهای تصادفی به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه
در لحظه تصادف خودرو، هر دو دارای بیمه نامه معتبر باشند.
اختلافی بین طرفین حادثه وجود نداشته باشد.
مدارک تشکیل پرونده خسارت مالی با کروکی سازشی
اصل و کپی گواهینامه زیان دیده حادثه
اصل یک برش کوپن بیمه نامه معتبر مقصر حادثه
کپی گواهینامه و کارت مشخصات و بیمه نامه خودروی مقصر حادثه
اصل و کپی کارت ملی زیان دیده
حضور راننده و خودروی زیان دیده برای رویت و تایید حادثه و ارزیابی خسارت توسط کارشناس بیمه گر.
اصل برگ کروکی سازشی تصادف، امضا شده توسط پلیس تنظیم کننده.
اصل یک برش کوپن بیمه نامه معتبر مقصر حادثه.
مدارک تشکیل پرونده و پرداخت خسارت شخص ثالث با کروکی غیرسازشی
زمانی که براساس دلایل گوناگونی نظیر: عدم قبول نظر پلیس، کامل نبودن مدارک طرفین حادثه و ... کروکی از نظر عدم سازش (غیر سازشی) توسط پلیس و یا کارشناس رسمی دادگستری ترسیم می شود، بایستی زیان دیده یا طرفین تصادف با در دست داشتن مدارک زیر برای تشکیل پرونده به شعبه های پرداخت خسارت بیمه مراجعه کنند. 
کپی برابر اصل شده مدارک مقصر (گواهی نامه، کارت مشخصات خودرو، کارت ملی) که توسط مراجع قضایی تایید شده است.
اصل یک برش کوپن بیمه نامه خودرو مقصر حادثه
اصل و کپی مدارک زیان دیده (گواهی نامه، کارت مشخصات خودرو، کارت ملی و بیمه نامه شخص ثالث)
اصل یا کپی برابر اصل شده کروکی تصادف یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری توسط مرجع قضایی تایید شده
البته مدارک لازم در شرکت های گوناگون فرق می کند، ولی برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث این مدارک لازم است.


تاریخ: 1398/5/08دسته بندی مطالب

یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید