بازدید بیمه آتش سوزی و موارد مهم آن

 بازدید بیمه آتش سوزی و موارد مهم آن
به منظور آشنایی بیشتر مخاطبین این بیمه نامه و کارشناسان بخش آتش سوزی با مفاهیم تخصصی مثل ارزیابی و مدیریت ریسک و نیز واحدهای صنعتی و غیر صنعتی در مقابل خطرات آتش سوزی، به بررسی و توضیح موارد مورد بازدید بیمه آتش سوزی از جمله ساختمان ها، سیستم گرمایش و سرمایش، منابع آب و نحوه ذخیره آب و سایر موارد می پردازیم. 

بازدید بیمه آتش سوزی و موارد مهم آن

تفکیک ریسک
به منظور حفظ ایمنی در برابر حریق و شناسایی ریسک زمان بروز آتش سوزی و نیز پیشگیری از بروز و توسعه آن در واحدهای صنعتی و غیر صنعتی، شاخص هایی در نظر گرفته شده است که موجب تفکیک ریسک و عدم گسترش خسارت خواهد گشت. 
شاخص های تفکیک ریسک در برگیرنده موارد زیر می باشد.
رعایت فاصله 15 متر بین ساختمان ها از یکدیگر (دو ساختمان یک شرکت یا کارخانه بایستی دارای حداقل 15 متر فاصله با هم باشند که منجر به تفکیک ریسک بین آنها گردد. 
توجه به ارتفاع آنها (در صورتی که ارتفاعشان زیاد باشد، فاصله میان ساختمان و بناهای دیگر به اندازه ساختمان بلندتر باشد)
برای تفکیک ریسک، ساختمان ها نبایست راه های ارتباطی مانند راهرو یا فضای مشترک با هم داشته باشند)
در واحدهای صنعتی و غیر صنعتی، موجودی و کالاها نباید میان دو ساختمان چیده شوند. چرا که موقع بروز حادثه این امر موجب گسترش آتش سوزی می گردد.
موارد ذکرشده در تفکیک ریسک فوق العاده تاثیر گذار است. از این رو باید حتما به آنها دقت داشته باشید. 
موارد مورد بررسی در بیمه آتش سوزی
این بخش ها بایستی هنگام بازدید اولیه مورد بررسی کارشناس قرار بگیرد:
انبارها
ساختمان ها و بناهای موجود در محل مورد کارشناسی
بخش تولید
ماشین آلات و دستگاه های صنعتی
وضعیت و تعداد پرسنل
امکانات و تجهیزات ایمنی
تاسیسات و تجهیزات تامین آب و برق و مواردی از این قبیل
ساختمان ها و بناها
در ساختمان ها و بناها، موقع بازدید بیمه آتش سوزی موارد زیر توسط کارشناس بررسی می شود:
نوع ساختمان مورد بازدید بیمه آتش سوزی
انبار
تولید
اداری 
آموزشی
غیره 
نوع سازه مورد بازدید بیمه آتش سوزی
آجری
گلی، سنتی، قدیمی
بتون
سوله (خرپا، هشتی)
اسکلت فلزی
آیین نامه 2800 وزارت مسکن
نوع سقف و مصالح مصرفی در سقف ( ورق گالوانیزه، پشم شیشه و ...)
تعداد طبقات محل مورد بازدید
فاصله ساختمان ها از یکدیگر
مساحت بنا
نوع کف و مصالح مصرفی در کف (بتون، موزائیک، کاشی، پارکت، آسفالت و ...)
ارتفاع ساختمان ها
نوع سازه دیوارها (آجر، بلوک و ...)
انبارها
نوع انبارهای مورد بازدید در بیمه آتش سوزی به شرح زیر می باشد:
انبارهای مسقف به انبارهایی که دارای سقف، دیوار و کف هستند، گفته می شود. 
هانگار، به انبارهایی گفته می شود که فقط کف و سقف دارند.
محوطه به انبارهایی گفته می شود که فاقد سقف، کف و دیوار هستند.
سایر موارد مورد بررسی در انبارها:
نحوه نگهداری کلیدها و پمپ انبار
تهیه نسخه پشتیبان
نحوه صفافی، بارچینی و تراکم کالا.
سیستم انبارداری (دستی، کامپیوتری)
نحوه روشنایی و قطع برق
نحوه جا بجایی کالا (لیفتراک، انسانی، چرخ دستی و ...)
استفاده از هرگونه لوازم گرمازا در انبارها، ممنوع می باشد.
دستگاه های صنعتی و ماشین آلات
دستگاه های صنعتیو ماشین آلات زمان بازدید اولیه توسط کارشناس بیمه آتش سوزی بررسی می شود:
وضعیت ظاهری ماشین آلات (رسیدگی، سرویس، تعمیر و نگه داری و ...)
سال ساخت، کشور سازنده و مدل
واحد تعمیرات پیشگیرانه یا Maintenance Prevent (PM)
راه ها ونحوه تعمیر و نگه داری ماشین آلات.
سیستم اتصال به زمین (در وسایل و ماشین آلات الکتریکی باید پتانسیل بعضی از قسمت های دستگاه با زمین یکی شود)
سیستم کنترل مکانیکی مانند دستگاه های پرس.
سیستم های  (PLC) Programmer Logic Controller مثل سیستم های CNC 
سیستم های System Control Distributed (DCS) مثل اتاقک های کنترل زمان
سیستم کنترل پنوماتیکی مثل آچارهای بادی
بخش تولید
نام و محل تهیه و تامین مواد اولیه
میزان تولید اسمی (میزان تولیدی که طبق مجوز وزارت صنایع انجام می شود)
میزان تولید عملی (میزان واقعی تولید که در واحد صنعتی انجام می شود)
درصد مصرف مواد و ترکیب آنها در تولیدات
بررسی مواد اولیه از نظر قابلیت انفجار و اشتعال
بررسی فرآیند تولید از نظر قابلیت انفجار و اشتعال
بررسی محصولات از لحاظ قابلیت انفجار و اشتعال
فلوچارت تولید که نمایانگر ابتدا و انتهای خط تولید و محل های خطر تولید می باشد.
نمونه فلوچارت
سیستم رنگ و لعاب به روش استاتیک
شست و شوی قطعه- > آبکشی-> فعال سازی سطح قطعه-> عمل فسفاتاسیون-> آبکشی-> آبکشی با آب مقطر-> پوشش لعاب> کوره پخت (با دما 200 درجه)->کابین پاشش رنگ پودری-> کوره پخت.
قسمت کوره پخت، منطقه خطرناک این فلوچارت است که سوخت و آتش آنجا موجود است. بایستی دید که مشعل به سیستم شیر خودکار قطع سوخت در موقع قطع برق مجهز است و در صورتی که نیست توصیه شود که هنگام قطع برق شعله خاموش می شود و در صورتی که سوخت قطع نشود، سوخت جمع شده و زمان اتصال مجدد برق انفجار صورت خواهد گرفت.
تاسیسات و شبکه آب رسانی
بایستی ذخیره آب و شبکه آب رسانی در بیمه آتش سوزی بررسی شود. از مواردی که کارشناسان بایستی به آن توجه داشته باشند در بر گیرنده این موارد می باشد:
نحوه تامین آب
شبکه شهری (مزایای آن: در دسترس بودن، معایب آن: فشار کم و قطع شدن)
چاه: عمیق، نیمه عمیق و ... (مزایا: ارزان قیمت بودن، معایب: خشک شدن آن)
رودخانه (مزایا: در دسترس بودن آن، معایب: سیل و پوشش تبعی)
سایر (تانکر)
نحوه ذخیره آب
منبع بتونی (ظرفیت روزمینی یا زیرزمینی)
استخر (ظرفیت، تعداد و....)
منبع هوایی (ظرفیت، تعداد، ارتفاع و... )
طول پرتاب آب، به ازای هر 10 متر ارتفاع، 5 متر است. فشار آب با بیشتر شدن ارتفاع، بیشتر می شود.
برق و اتصالات الکتریکی
از مواردی که در این بخش، بررسی می شود عبارتست از:
نحوه انتقال برق: کانال (آدم رو، گربه رو)، دفنی
نحوه تامین برق: شبکه سراسری و اختصاصی
سیم کشی سالن ها: روکار، روسینی، توکار و لوله فولادی
روشنایی ها: مهتابی، معمولی، گازی کم مصرف و صنعتی
کانال ها (سمپاشی کانال ها)
سیستم برق اضطراری: بررسی قدرت دستگاه، سال ساخت، ژنراتور، سال ساخت، دستی یا اتوماتیک بودن ژنراتور، بررسی مدت زمان بعد از ورود به مدار، سوخت، برای چه بخش هایی مورد استفاده قرار می گیرد.
چاه ارت: بررسی تعداد، نحوه  تست و بازبینی
صاعقه گیر: بررسی تعداد و محل نصب
وضعیت تابلوها: بررسی نظافت، فاصله و ... ( حداقل تا یک متر اطراف تابلوها چیزی چیده نشده باشد)
سوخت
هنگام بازدید بیمه آتش سوزی بایستی موارد زیر حتما مورد بررسی قراربگیرد:
وضعیت مخازن: زیرزمینی، روزمینی، ظرفیت، نحوه انتقال سوخت و دایک و حفاظ بندی
پیش بینی نشت یا ریزش احتمالی 
صاعقه گیر بایستی با فاصله مناسب از مخازن سوخت نصب شود. 
بررسی گرمایش و سرمایش
نوع سیستم سرمایشی: کولر گازی، کولرآبی، هواساز یا چیلر
نوع سیستم گرمایشی: بخاری کارگاهی، بخاری برقی، سیستم تشعشعی، فن کوئل، شوفاژ و بخاری برقی
در صصورتی که از بخاری هیزمی در کارگاه های نجاری استفاده شود، بایستی حتما از بخاری لوله دار استفاده شود و فاصله اییمنی بخاری از مواد و لوازم حفظ گردد.
بویلرها (ظروف تحت فشار صنعتی)
از پر اهمیت ترین قسمت های بازدید بیمه آتش سوزی، بویلرها هستند. علت اهمیت آن به تجمع گاز و یا بخار در ظروف تحت فشار و امکان انفجار و بروز حادثه، باز می گردد.
نوع مشعل (گازوئیل سوز، گازسوز، چند سوخته)
نوع دیگ
دیگ های بخار (سال ساخت، کارخانه سازنده، بررسی تعداد، ظرفیت و....)
بررسی وضعیت ظاهری دیگ (از لحاظ رسیدگی و سرویس)
واترتیوپ (آب داخل لوله)
آلتراسونیک (انجام تست ضخامت سنجی)
هیدرواستاتیک (انجام تست و نشت یابی)
آتش داخل لوله (فایرتیوپ)
انفجار ظروف تحت فشار 1در هزار + دفرمه شدن ظروف 0.5 در هزار (میزان پوشش دیگ)
کمپروسورها:
فشار، تعداد، سال ساخت و ظرفیت
وضعیت پرسنلی
موثع بازدید از محل آتش سوزی موارد زیر مورد بررسی واقع می شوند:
تعداد پرسنل محل مورد بیمه
تعداد افراد آموزش دیده
تعداد نگهبان ها
وضعیت آموزش ایمنی نگهبان ها
شیفت کاری واحدهای مختلف (اداری، انبار و تولیدی و ...)
وضعیت جسمی و سن نگهبانان
وضعیت گشت زنی نگهبانان در کارخانه
کنترل نگهبانان توسط مسئولین
امکانات اطلاع رسانی (بی سیم، سوت، موتور سیکلت)


تاریخ: 1398/4/25دسته بندی مطالب

یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید