خسارات تحت پوشش بیمه بدنه خودرو

خسارات تحت پوشش بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه، تنها خسارات وارده به بدنه خودرو را تحت پوشش قرار می دهد. بیمه شخص ثالث تعهدی در قبال خسارات وارده به خودروی مقصر را ندارد و فقط خسارات ناشی از صدمات بدنی یا مالی به اشخاص زیان دیده به جز راننده را پرداخت می کند. 
اهمیت خریداری بیمه بدنه در این شرایط نمایان می شود. با خریداری بیمه بدنه خودرو، شرکت بیمه گر موظف به پرداخت قسمتی از خسارت وارده به خودروی بیمه شده در اثر حادثه می باشد. مگر در شرایطی که فرد در حادثه رانندگی دچار آسیب شده باشد. بیمه شخص ثالث در این شرایط موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.

خسارات تحت پوشش بیمه بدنه خودرو

پوشش های بیمه بدنه خودرو در تصادف
بیمه بدنه خودرو در شرایط زیر پوشش هایی را برای بیمه گذار در نظر گرفته است.
متواری شدن راننده مقصر حادثه
مقصر بودن بیمه گذار حادثه
زمانی که خودروی زیان دیده جزو خودروهای گران قیمت باشد.
در مواردی که راننده بیمه گذار بی تقصیر باشد ولی خسارت پرداختی توسط بیمه شخص ثالث راننده مقصر، از خسارت وارده به خودروی بیمه گذار کمتر باشد. 
خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی، براساس قوانین پرداخت خسارت بیمه، تنها تا سقف میزان خسارت وارده به گرانترین خودروی متعارف، توسط بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران می باشد. خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی (دیه کامل مرد در ماه حرام) است که قوه قضاییه در آغاز هر سال این مبلغ را تعیین می کند. مابه التفاوت خسارت وارده به خودروی زیان دیده توسط بیمه بدنه پیگیری می شود. 
انواع گوناگون پوشش بدنه خودرو
دو نوع پوشش اصلی و پوشش اضافی (تبعی) برای بیمه بدنه موجود است. اول از همه بایستی بدانید پوشش بدنه چه خساراتی را پوشش می دهد. 
خطرات اصلی
زمانی که خودرو طی حادثه (کلی و جزئی) آسیب ببیند، بیمه گر مسئول جبران قسمتی از خسارات وارده است. منظور از حادثه برخورد دو وسیله نقلیه به هم یا برخورد با یک جسم ثابت یا متحرک، برخورد اشیاء به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت و سکون) و نیز واژگونی خودرو و سقوط خودرو است. 
آتش سوزی، صاعقه و انفجار
بیمه بدنه خودرو خسارات به وجود آمده براثر آتش سوزی، انفجار و صاعقه را جبران می کند. 
سرقت کلی
بیمه بدنه خودرو غرامت خودروی سرقت شده را خواهد پرداخت.
سرقت کلی در قسمت خطرات اصلی مد نظر بوده و این پوشش وسایل جانبی و قطعات خودرو را در بر نمی گیرد.
در صورت تمایل بیمه گذار می تواند پوشش مرتبط با سرقت قطعات و لوازم جانبی خودرویتان را تا سقف مشخصی خریداری کنید.
پوشش سرقت کلی شامل وسایل جانبی و قطعات خودرو نخواهد شد. 
خطرات فرعی
خطرات فرعی تحت پوشش بیمه نیستند ولی با پرداخت هزینه جداگانه می توانید این پوشش ها را خریداری نمایید. این گونه ریسک حوادث غیرمترقبه را کاهش خواهید داد. با خریداری پوشش اضافی بیمه بدنه خسارات زیر را تحت پوشش قرار می دهید.
پوشش سرقت در جای قطعات اصلی و لوازم یدکی
بیمه گذار در این نوع پوشش افزون بر خریداری بیمه بدنه که شامل سرقت کلی خودرو هم است، لوازم و قطعات اصلی را بیمه می کند. این گونه اگر هرکدام از این لوازم مورد سرقت قرار بگیرند، شرکت بیمه قسمتی از هزینه ها را می پردازد.
قطعات و لوازم خودرو در دو گروه فابریک و غیر فابریک طبقه بندی میشوند.
لوازم و قطعاتی که توسط کارخانه سازنده موقع ساخت و تولید آن به صورت عمومی و فابریک روی خودرو نصب می شوند مثل موتور و ... قطعات فابریک نام دارند. 
قطعاتی که صاحب خودرو آنها را نصب می کند، قطعات غیر فابریک (اضافی) نام دارد و از آغاز تولید از طریق کارخانه سازنده برای خودرو طراحی و نصب نشده باشد. لاستیک، سیستم صوتی و ... از این موارد هستند.
هزینه مرتبط با توقیف
پوشش هزینه توقف خودرو به منظور جبران خسارات ناشی از استفاده نکردن از وسیله نقلیه بیمه شده در زمانی که دچار خسارت شده و غیر قابل استفاده باشد، با خریداری این پوشش و پرداخت حق بیمه بیشتر، شرکت بیمه گر هزینه توقف خودرو هنگام بروز حادثه را می پردازد. هزینه های پرداختی براساس سقف بیمه و نوع کاربری خودرو فرق می کند.(اتوکار یا بارکش)
بلایای طبیعی
خساراتی که طی وقوع بلایای طبیعی مثل: سیل، زلزله، آتش فشان و فوران به خودرو وارد می شود، پوشش بلایای طبیعی نام دارد و احتیاجی به پرداخت هزینه بیشتر نیست.
در شرایطی که امکان استفاده از خودرو بیمه شده به هر علتی به غیر از سرقت، مقدور نباشد، می توانید با خریداری پوشش ایاب و ذهاب و پرداخت حق بیمه اضافی برای مدت مشخصی روزانه مبلغ معینی به بیمه گذار پرداخت می شود که این پوشش به خودروهای سواری اختصاص دارد.
حذف استهلاک
خسارات ناشی از کاهش ارزش خودرو: در صورتی که کاهش قیمت به علت وقوع خطراتی باشد که شرکت بیمه گر متعهد به پوشش آن است. برای نمونه در صورت پاشیدن رنگ به خودرویی که بیمه بدنه دارد با پوشش خطرات ناشی از پاشیدن مواد شیمیایی باشد، قیمت خودرو کاهش یابد و شرکت بیمه گر فقط به جبران خسارت ناشی از پاشیدن ماده شیمیایی به بدنه خودرو می پردازد و خسارت ناشی از کاهش ارز خودرو را پوشش نمی دهد. برای اینکه این مورد را پوشش بدهید، می توانید پوشش استهلاک را خریداری کنید.
استهلاک مربوط به باطری و لاستیک جزو پوشش استهلاک نمی باشد.
شکست شیشه
شکسته شدن شیشه به تنهایی و بدون برخورد شیء خارجی و به دلایلی به جز خطرات اصلی، برای نمونه شکستن در اثر سرما، تحت پوشش بیمه بدنه خودرو قرار نمی گیرد ولی با پرداخت حق بیمه اضافی و خریداری این پوشش، خودرو در برابر خسارات احتمالی بیمه می شود.
حذف فرانشیز
با خرید پوشش حذف فرانشیز بیمه بدنه با پرداخت حق بیمه اضافی، امکان دریافت خسارات به وجود آمده براثر حوادث، به صورت کامل از شرکت بیمه ممکن است. این گونه احتیاجی به پرداخت بخشی از خسارت توسط شرکت بیمه گذار نیست. 
پاشیده شدن مواد اسیدی و شیمیایی
با خریداری این پوشش بدنه خودرو، خساراتی که طی پاشیده شدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی دیگر روی بدنه خودرو به وجود می آید، پرداخت می شود. خسارتی که طی صاعقه به وجود می آید، جزو پوشش خطرات اصلی بوده و احتیاجی به پرداخت هزینه اضافی نمی باشد. 
پوشش نوسانات بازار
نوسانات بازار هم مثل خسارات فرعی در بیمه بدنه قابل پوشش دهی می باشد. در ارتباط با انواع وسیله نقلیه باید ذکر کنیم که امکان پرداخت حق بیمه اضافی و خریداری پوشش اضافی نوسانات قیمت هم وجود دارد. به این شرط که خودرو هنگام صدور بیمه نامه به قیمت واقعی و ارزش خودرو بیمه شده باشد. در غیر این صورت، پرداخت خسارت به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی روز بازار در  زمان صدور بیمه نامه جبران خواهد شد. البته قابل توجه است که تمام شرکت های بیمه، پوشش بدنه را ارائه نمی کنند. از این رو باید در انتخاب شرکت مورد نظرتان دقت داشته باشید.
پوشش ترانزیت
خساراتی که خارج از مرزهای کشور، به خودرو وارد شود، می تواند تحت نوع دیگری از پوشش فرعی خودرو تحت عنوان پوشش ترانزیت قرار بگیرد. با پرداخت حق بیمه بیشتر و با خریداری این پوشش، وسیله نقلیه در مقابل خسارات ناشی از خطرات خارج از مرزهای جغرافیایی ایران تحت پوشش قرار می گیرد.
پوشش ذکر شده دربرگیرنده سرقت کلی و سرقت قطعات در خارج از مرزهای ایران نیست.


تاریخ: 1398/5/13دسته بندی مطالب

یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید