بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

بیمه شخص ثالث موتورسیکلت
موتورسیکلت هم مانند وسایل نقلیه موتوری دیگر، بایستی بیمه نامه اجباری ((مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث)) داشته باشد. منظور از این بیمه همان بیمه شخص ثالث می باشد. اکثر افراد توجه زیادی به این بیمه نامه ندارند در حالی که این بیمه نامه فوق العاده ضروری می باشد. 
پذیرش مسئولیت اعمال هر فردی، امروزه در همه جوامع انسانی، اصلی پذیرفته شده می باشد که از طرف فردی به افراد دیگر وارد شود را بایستی جبران کند.

بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

منظور از شخص ثالث در بیمه موتور چه کسی است؟
شخص ثالث به کلیه افراد حقیقی و حقوقی که توسط وسیله نقلیه موتوری، به غیر از خود راننده مقصر حادثه، که در این بیمه نامه راکب موتورسیکلت می باشد، متوجه خسارت و زیان مالی یا بدنی می گردد، می گویند.
بیمه راننده موتورسیکلت، براساس قوانین جدید، اجباری است و در شرایطی که مقصر حادثه باشد و فوت شده یا دچار نقص عضو شود، آنگاه هزینه های درمان او پرداخت می شود و یا اینکه دیه به وراث او تعلق پیدا می کند.
خسارت جانی و بدنی در بیمه موتورسیکلت چیست؟
خسارت بدنی بیمه شخص ثالث به هرگونه دیه یا ارش (دیه ای که مقدار و میزان آن تعیین نشده) در صورت به وجود آمدن: آسیب، شکستگی، نقص عضو و از کارافتادگی (جزیی یا کلی، موقت یا دائم) و فوت شخص ثالث که به دلیل حوادث مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث است، می گویند.
خسارت بیمه موتورسیکلت و تعریف حادثه در آن
هر سانحه ای که توسط وسیله نقلیه موتوری رخ دهد، حادثه نام دارد. موتورسیکلت هم جزو وسایل نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود.
تصادف، واژگونی، آتش سوزی، انفجار، تصادم و هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیرمترقبه، حوادث نامیده می شود.
وسیله نقلیه موتوری در خسارت بیمه موتورسیکلت
همه وساسل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها، وسیله نقلیه موتوری نامیده می شود.
آیا بیمه موتورسیکلت اجباری است یا خیر؟
براساس قوانین، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از (موتورسیکلت، سواری، مسافری، بارکش) بایستی دارای بیمه شخص ثالث باشند. کلمه اجباری به روشنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را مکلف به تهیه این بیمه نامه کرده است. عدم برخورداری از بیمه شخص ثالث برای این وسایل به ویژه موتورسیکلت جرم به حساب می آید. هم چنین قوانینشان با هدف حمایت از اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی تدوین شده است. 
کلیه دارندگان موتورسیکلت مکلف هستند پیش از استفاده از هر وسیله نقلیه موتوری، در آغاز بیمه شخص ثالث را کنترل کرده از اعتبار آن بیمه نامه شان برای پوشش دهی خسارات مالی و جانی حوادث اطمینان پیدا کنند. در نتیجه موتورسیکلت نیز بایستی بیمه شخص ثالث داشته باشد.
عوامل تاثیرگذار روی بیمه شخص ثالث موتورسیکلت شامل موارد زیر می باشند: 
نرخ پایه بیمه موتورسیکلت، پوشش مالی انتخابی برای بیمه موتورسیکلت، تخفیف بیمه موتورسیکلت، تاثیر کاربری در حق بیمه موتورسیکلت، مدت اعتبار بیمه موتورسیکلت، تخفیف شرکت بیمه از عوامل موثر روی بیمه شخص ثالث موتورسیکلت می باشد.
نرخ پایه بیمه موتورسیکلت
بیمه مرکزی، حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث را تعیین می کند که طبق دیه هرسال تغییر می کند.
در ماه های حرام، دیه کامل 360 میلیون تومان و 270 میلیون تومان در ماه های غیر حرام، مشخص شده است. در صورتی که در یکی از ماه های قمری، ذی الحجه، ذی القعده، محرم و رجب، فوت فرد در اثر حادثه رانندگی رخ دهد، میزان دیه 360 میلیون تومان و در باقی ماه های سال 270 میلیون تومان محاسبه می شود. حداقل و حداکثر مبلغ حق بیمه به شرکت های بیمه، توسط بیمه مرکزی ابلاغ می شود.
براساس سیلندر، نرخ پایه بیمه شخص ثالث موتورسیکلت محاسبه شده و دسته بندی موتورسیکلت ها به طور کلی به چهار دسته زیر تقسیم می شود:
موتورسیکلت گازی
موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر
موتورسیکلت دو سیلندر و بالاتر
موتورسیکلت دارای سه چرخ و سایدکار 
حق بیمه موتورسیکلت در هر دسته در مقایسه با دسته قبلی خودش بالاتر خواهد بود.
پوشش مالی انتخابی برای بیمه موتورسیکلت
پوشش مالی که بیمه گذار انتخاب می کند، اثر مستقیم روی حق بیمه می گذارد و موجب افزایش حق بیمه می شود. 
یک چهلم دیه کامل فرد مسلمان حداقل پوشش مالی بیمه موتورسیکلت می باشد. 
30 میلیون تومان، حداکثر پوشش مالی برای بیمه شخص ثالث در خودرو و موتورسیکلت می باشد.
تخفیف بیمه موتورسیکلت
میزان تخفیف عدم خسارت برای موتورسیکلت هایی که در سالهای قبل دارای بیمه نامه بوده اند و از بیمه موتورشان استفاده نکرده اند، افزون بر نرخ پایه بیمه موتورسیکلت و پوشش انتخابی، باعث کم شدن حق بیمه شخص ثالث موتور آنها می شود.
چگونگی تاثیر تخفیف عدم خسارت روی حق بیمه موتورسیکلت
تخفیف عدم خسارت مربوط به تعداد سال های فاقد خسارت بیمه نامه است. این عدد به طور کلی به شکل مخفف و با حروف ((ت. ع. خ)) در بیمه نامه مشخص می شود.
جریمه بیمه موتورسیکلت
با توجه به اینکه تخفیف عدم خسارت موجب کم شدن حق بیمه می شود، جریمه دیرکرد هم بیشتر شدن حق بیمه را در پی خواهد داشت. جریمه دیرکرد هم موجب بیشتر شدن حق بیمه شخص ثالث می شود. جریمه دیرکرد مختص موتورسیکلت هایی است که در گذشته فاقد بیمه نامه شخص ثالث بوده اند و یا در تمدید آن تاخیر داشته اند. حداکثر جریمه خرید بیمه نامه برای موتورسیکلتی که تا به حال بیمه شخص ثالث نداشته است، تا 365 روز به شکل روزشمار محاسبه و اعمال می شود. جریمه دیرکرد بیمه ثالث برای تاخیر بیشتر از یکسال ثابت بوده و تغییری نمی کند.
استثنا بخشش جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث در دو حالت بخشیده می شود:
پایان اعتبار بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت در زمان توقف در پارکینگ نیروی انتظامی باشد.
طرح ملی بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث فرصت های مناسبی را برای موتورسواران فراهم کرده است که بتوانند با پرداخت حق بیمه مناسب و بدون جریمه دیرکرد، از حمایت های بیمه ای برخوردار شوند.
تاثیر کاربری در حق بیمه موتورسیکلت
کاربری موتورسیکلت از عوامل اثرگذار روی قیمت نهایی حق بیمه می باشد. عموما با کاربری شخصی موتورسیکلت آشنا هستیم و امکان دارد تا به حال با این موضوع رو به رو نشده باشیم. به طور کلی کاربری موتورسیکلت مثل کاربری خودرو روی حق بیمه آن اثر دارد.
کاربری های شخصی، اداری، آتش نشانی، دولتی، بارکش، مسابقات/ رالی/ نمایشی و ... نمونه هایی از کاربری های موتورسیکلت هستند.
مدت اعتبار موتورسیکلت
به طور کلی بیمه نامه موتورسیکلت اغلب یکساله صادر شده ولی امکان صدور بیمه نامه های کوتاه مدت مثل سه ماهه، شش ماهه و ... هم برای موتورسیکلت موجود است. 
موتورسیکلت به طور کلی از ساعت 24 روز خریداری شده تا یکسال معتبر می باشد. 
تخفیف شرکت بیمه
حداقل و حداکثر حق بیمه، هر ساله طی بخشنامه ای توسط بیمه مرکزی ابلاغ می شود. طبق بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت های بیمه مبلغی که برایشان مطلوب است را به عنوان حق بیمه به خریداران بیمه شخص ثالث اعلام می کنند. 
با استفاده از تخفیف های مجاز، شرکت های بیمه قیمت پایین تری را به بیمه گذاران ارائه می کنند. علت متفاوت بودن قیمت بیمه موتورسیکلت بین شرکت های بیمه هم همین موضوع است.
با وجود اعمال تخفیف، حق بیمه دریافتی اصلا نباید از حداقل حق بیمه ای که بانک مرکزی تعیین کرده است، کمتر باشد. حتما به این موضوع توجه داشته باشید.
عواقب دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث
وسایل نقلیه بدون بیمه نامه و موتورسیکلت ها، خدمات ارائه نمی دهند و ارائه خدمات به این موتورسیکلت ها، جرم محسوب می شود. 
موتورسیکلت هایی که بیمه نامه ندارند در سراسر کشور، توقیف خواهند شد و نقل و انتقالشان هم غیر ممکن خواهد بود.
به علت اینکه موتورسواران در مقایسه با رانندگان از امنیت کمتری برخوردارند، عدم برخورداری از بیمه نامه، عواقب سنگین تری در انتظارشان است. در صورت متوقف شدن موتورسیکلت های بدون بیمه شخص ثالث، ترخیص نخواهند شد. 
بیمه شخص ثالث برای همه موتورها اجباری است.
عدم برخورداری از بیمه نامه برای موتورسیکلت مثل عدم برخورداری موتورسیکلت سوار از گواهینامه می باشد. 
اگر موتورسیکلت بدون بیمه نامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی شناسایی شود، موتور توقیف شده و به پارکینگ منتقل خواهد شد.
در صورت عدم برخورداری از بیمه شخص ثالث در حوادث، در صورت مقصر بودن مالک موتورسیکلت، بایستی خودش شخصا هزینه ها را بپردازد. اگر حوادث موجب فوت یا خسارات بدنی شود، خسارات مالی جبران ناپذیری برای راننده مقصر در پی خواهد داشت. 
موتورسیکلتی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیست را نمی توان خرید و فروش کرد.


تاریخ: 1398/5/08دسته بندی مطالب

یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید