بیمه حوادث راننده و همه چیز درمورد آن

بیمه حوادث راننده و همه چیز در مورد آن
بیمه شخص ثالث، خسارات مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی را جبران می کند. در حقیقت اگر سایر افراد و یا سرنشینان انومبیل مقصر، دچار آسیب جانی شوند، خسارتشان به وسیله بیمه شخص ثالث جبران می شود ولی راننده مقصر جزو اشخاص ثالث به حساب نمی آید. ممکن است سوال پیش بیاید که نحوه جبران خسارت وارد شده به راننده مقصر به چه صورت است؟

بیمه حوادث راننده و همه چیز درمورد آن


بیمه حوادث راننده
یکی از پوشش های بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده می باشد که به همراه بیمه شخص ثالث ارائه می شود. یعنی نیازی نیست آن را جداگانه خریداری نمایید. براساس اجباری بودن این بیمه، کلیه دارندگان اتومبیل از پوشش های این بیمه از جمله بیمه حوادث رانندگان نیز بهره مند می گردند.
پوشش های بیمه حوادث راننده
در قانون قبلی بیمه شخص ثالث و در گذشته، فقط غرامت فوت و نقص عضو راننده مقصر حادثه به وی یا بازماندگانش پرداخت می شد. به این معنا که تنها در صورت فوت راننده مقصر و یا دچار شدن به نقص عضو دائم، امکان استفاده از بیمه حوادث راننده وجود داشت. پوشش های این بیمه در قانون جدید، به نفع بیمه گذار تغییر کرده است.
پوشش های بیمه حوادث در قانون جدید، محدود به فوت و نقص عضو نیست. خسارت های جانی دیگر مانند هزینه های پزشکی و دیه جراحت های جزئی نیز به راننده مقصر پرداخت خواهد شد.
در ارتباط با پوشش های بیمه حوادث راننده باید به دو موضوع اشاره کنیم که عبارتند از:
در شرایطی خسارت این بیمه پرداخت خواهد شد که زمان وقوع حادثه، راننده مقصر دارای گواهنامه معتبر و مرتبط با وسیله نقلیه باشد. 
دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه عادی (غیر حرام)، مبنای محاسبه دیه در این بیمه می باشد. حتی در صورتی که این حادثه در ماه حرام رخ داده باشد. 
نحوه دریافت خسارت بیمه حوادث راننده
برای دریافت خسارت مدارک زیر مورد نیاز است: 
اصل و کپی گواهینامه رانندگی مقصر
اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث مقصر
اصل و کپی کارت شناسایی و کارت خودروی ماشین مقصر
کپی یا (کپی برابر اصل) کروکی پلیس راهور یا نظریه کارشناسی رسمی دادگستری
کپی یا (کپی برابر اصل) گزارش مقامات قضایی
کپی یا (کپی برابر اصل) اوراق بازجویی
در صورت نقص عضو راننده مقصر یا هزینه های پزشکی، افزون بر مدارک فوق مدارک زیر هم باید ارائه شوند:
اصل و کپی صورت حساب های مراکز درمانی
اصل و کپی نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه گر
همچنین در صورت فوت راننده بایستی مدارک زیر هم علاوه بر مدارک بالا ارائه شوند:
کپی برابر اصل برگه معاینه جسد
کپی برابر اصل جواز دفن
کپی برابر اصل گواهی فوت
گواهی انحصار وراثت نامحدود
کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه راننده فوت شده
کپی شناسنامه اولیا دم
نحوه پرداخت خسارت مالی خودروی مقصر
زمان وارد شدن خسارت مالی به خودروی مقصر کدام بیمه مسئولیت خسارت را بر عهده دارد؟ خسارت وارد شده به خودروی مقصر حادثه توسط بیمه شخص ثالث جبران نمی شود. در صورتی که می خواهید از این پوشش بهره مند شوید باید از بیمه بدنه اتومبیل استفاده نمایید.
در صورتی که شما در بیمه بدنه  مقصر حادثه باشید، خسارات وارده به اتومبیلتان توسط این بیمه جبران خواهد شد. 
نحوه خریداری بیمه حوادث راننده
در صورتی که قصد کسب اطلاعات بیشتر و خریداری بیمه حوادث راننده را دارید، می توانید با کارشناسان (انتخاب بیمه) در ارتباط باشید. هم چنین می توانید بیمه های بدنه، ثالث، تکمیلی درمان و ... را از انتخاب بیمه خریداری کنید.


تاریخ: 1398/4/25دسته بندی مطالب

یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید